SIMBOLUL AUM SINTEZA MĂIESTRIEI, COMPASIUNII ŞI A IERTĂRII

Ce reprezinta acest simbol in esenta:
– reprezintă chintesenţa compasiunii;
– reprezintă puterea vindecătoare a sunetului;
– cele 3 litere (A, U şi M) oglindesc momentul iniţial al Creaţiei;
– are rol în restabilirea echilibrului interior;
– incantarea sau intonarea mantrei asociate simbolului purifică mintea,spiritul şi echilibrează structuriile energetice ale fiinţei;
– este un simbol sacru pe care marii maeştri tibetani îl descriu simplu ca ”OM este OM”;
– pe lângă Dai Ko Myo, reprezintă simbol de maestru în sistemele de tip Karuna.

youtu.be/bbgHZWwyhcQ

      Mulţi dintre dumneavoastră aţi auzit poate mantra „Om Mani Padme Hum” sau varianta „Aum Mani Padme Hung”. Aceasta este o mantră foarte puternică ce conţine în ea energia pură a simbolului AUM (OM).

      Aceasta mantra este folosita in cadrul Meditatiei Luminii Clare pentru deschiderea chakrelor sau pentru dezvoltarea compasiunii astfel:

• Intonez mantra OM cu atentia indreptata pe cel de-al treilea ochi si vizualizez simbolul in culoare alba.
• Intonez mantra HA cu atentia indreptata pe chakra gatului si vizualizez simbolul in culoare roz.
Intonez mantra HUM cu atentia indreptata pe chakra inimii si vizualizez simbolul in culoare albastra.

• Pentru dezvoltarea compasiunii: OM MANI PEME HUM.

      Energia sa este de culoare albă, strălucitoare, de vibraţie foarte înaltă şi cu o putere foarte mare de purificare.

      Simpla rostire de trei ori a numelui simbolului are puterea de a curăţa spaţiul din jur, de aceea este bine ca acest nume să fie cântat sau incantat, pentru a-i mări puterea. Pe acest principiu se bazează, de fapt, utilizarea numelor sacre, a mantrelor, a căror putere se amplifică de multe ori atunci când sunt cântate. Ca şi Antahkarana, se consideră că şi acest simbol are putere de vindecare prin simpla sa prezenţă, emiţând energii purificatoare în jurul său.

AUM nu este altceva decât o reprezentare unitară a Universului funcţionând ca un întreg, ca o “familie” în care:

      “A” este conceptul de Creator Mamă şi Tată ;
      “U” este creaţia – fiul şi fiica;
      “M” expansiunea acestei creaţii în toate direcţiile timpului şi spaţiului.
Sunetul sacru al universului, OM(AUM) curăţă, stabilizează şi piaptănă razele sănătăţii din aura.
      El produce lumina purificării, protecţia şi conectarea la Dumnezeu. OM este cântat şi vizualizat în auriu, atât individual, cât şi colectiv, este folosit pentru rezonanţa psihică: muzica psihică schimbă aerul cu prana din orice direcţie sau legătură şi poate lua direcţii specifice.
      Folosit în procesul de iniţiere a deschiderii altor simboluri ori pentru fiecare şedinţă de vindecare.

      OM deschide coroana, calea spre suprasensibil şi drumul către Dumnezeu.

      Din punct de vedere spiritual, acestui simbol îi corespund Ingerii Purităţii şi ai Armoniei Divine. Ingerii purităţii permit sufletelor noastre să devină la fel de curate şi de limpezi ca şi cerurile. Ne ajută să trăim în limpezime, puritate, claritate, să găsim soluţii la conflicte, să găsim fericirea ultimă chiar în interiorul nostru.

      Ingerii purităţii ne sprijină pe parcursul luptelor sau conflictelor noastre zilnice, atât cele exterioare cât şi cele interioare.

Darurile spirituale pe care le oferă:
• Asigură calmul dat de claritatea şi puritatea interioară şi ne impulsionează, oferindu-ne viziunea a ceea ce am putea fi dacă am îndrăzni să trăim cu totul, din interior.
• Ne încurajează întotdeauna, eliberându-ne de conflicte şi de lupte.

      Fac aceasta modificându-ne atitudinile şi transformându-ne modul în care privim situaţiile sau persoanele.
      Darul purităţii şi clarităţii interioare presupune să renunţi la lupta încrâncenată şi să îţi abandonezi egoul pentru a trăi în acord cu Şinele Suprem.
      Ii rugăm pe îngerii purităţii să ne ajute să dobândim acest nivel spiritual, fiind conştienţi că suntem una cu Sursa Universului.
Când ne acceptăm unitatea cu Sursa, reuşim să trecem prin crize, transformări şi pierderi, rămânând curaţi şi puri. Această capacitate vine odată cu acea atitudine spirituală care recunoaşte că totul este aşa cum trebuie să fie, că noi suntem în locul potrivit şi facem lucrul potrivit.
      Aceasta presupune să renunţăm la acele atitudini care sunt obstacole în calea fericirii, să dăm drumul durerii emoţionale, să nu mai credem că viaţa trebuie să fie chinuitoare.

      Rugându-ne îngerilor Purităţii, deschidem canalul prin care cea mai profundă manifestare a Iubirii lui Dumnezeu ne poate pătrunde vieţile. Ei ne permit să trăim în acest centruprofund şi bogat, nezdruncinaţi de agitaţia din jurul nostru.

Putem, de asemenea, să cerem să fim ghidaţi pentru a înţelege că merităm să trăim în claritate şi puritate interioară, astfel încât scopul nostru să poată fi atins cu uşurinţă.

      Ingerii Armoniei îşi revarsă binecuvântările asupranoastră atunci când optăm pentru o viaţă armonioasă. Această armonie se referă la toate aspectele vieţii şi fiinţei noastre.

      La nivel fizic, armonia se referă la mediul şi ambianţa în care alegem să trăim. Ca stare emoţională, ea se referă la măsura în care noi suntem deschişi sufleteşte, oneşti şi integri. Trăim înarmonie, măcar parţial, dacă învăţăm să ne acceptăm legătura cu Pământul, care ne susţine şi ne hrăneşte.

      Dacă acordăm sentimentelor atenţia cuvenită, atunci trăim nu numai într-o armonie exterioară, ci şi în armonie cu noi înşine. Şi a trăi astfel, înseamnă să ne punem în valoare înzestrările mai mult sau mai puţin latente, să le exersăm, rezonând cu Armonia cosmică, putând astfel da naştere operelor de artă.

      A trăi în armonie este o stare care prin rezonanţele specifice ne hrăneşte permanent şi ne ajută să experimentăm viaţa ca fiind integrată în fluxul vieţii universale. Graţie armoniei, acţionăm mereu cu inima deschisă şi conform celor mai înalte idealuri la care ne putem raporta. De aici decurge o stare benefică inclusiv pentru fiinţa noastră fizică, ritmul existenţial împărţindu-se între munca plină de roade şi momentele de odihnă şi de reculegere.

      Viaţa noastră include bună-dispoziţie, odihnă, prieteni minunaţi, iar frumuseţea interioară şi aspiraţia spirituală devin treptat componentele esenţiale ale unei armonii deosebite: a trăi în spiritul adevărurilor universal valabile. Acestea sunt acele adevăruri comune tuturor marilor tradiţii spirituale planetare.

      O altă semnificaţie a armoniei interioare se referă la a ne detaşa de experienţele dureroase ale trecutului.

      Decantate, înţelese ca lecţii de viaţă, ele pot deveni cu uşurinţă trepte ale evoluţiei noastre spre manifestarea fiinţei armonioase care suntem în esenţă.

      Emoţiile „negative” vor fi înlocuite de stări profunde de împlinire şi de mulţumire, specifice armoniei în care trăim acum.

      Să ne raportăm cât mai des la Ingerii Armoniei, rugându-i să ne ajute să ne găsim calea către armonie, spre un mod de viaţă creator şi să ne ajute să evoluăm spiritual prin iubire, îngăduinţă, dăruire.

      Urmatorul Simbol: DAI KO MYO

Bibliografie:
Vindecarea naturala cu Ingeri, Arhangheli si Lumina
Karuna, autor Risvan Vlad Rusu
Dictionar de simboluri, autor Risvan Vlad Rusu
noutati.energoterapie-reiki.ro/
www.facebook.com/EnergoterapieReiki/
energoterapie-reiki.ro/simboluri/