HARTH

Simbolul Harth umple pur şi simplu de lumină şi iubire locurile în care este aplicat. În mod tradiţional se consideră că acesta CONECTEAZĂ LA ENERGIILE VINDECĂTOARE ALE MAICII DOMNULUI şi la cele ale zeitei compasiunii – KWAN YIN.

Aplicarea simbolului deschide dimensiuni de lumină către cele mai pure energii şi vibraţii, ajutând astfel în relaxare şi în detaşare. Aplicarea simbolului deasupra chakrei coroanei REDĂ PERSOANEI POFTA DE VIAŢĂ şi energizează suficient de mult pentru a putea realiza deblocarea anumitor structuri energetice care „ţin în loc” persoana.

Simbolul Harth PROMOVEAZĂ SUPREMAŢIA INIMII Şl CREŞTE ASTFEL INTUIŢIA. Rolul transformator al simbolului este realizat prin aceea că ajută persoana să evite hiper-raţionalizările, transformând astfel persoanele predominant biosice (raţionale) în persoane care iau deciziile cu inima, intuitiv.

Dezvoltarea intuiţiei are loc relativ rapid prin aplicarea repetată, zi de zi, a simbolului Harth în dreptul chakrei celui de-al treilea ochi si în dreptul chakrei inimii.

Importanţa intuiţiei este vitală având în vedere componentele acesteia: intuiţia primară, înnăscută, care este guvernată de energia rinichilor şi care face ca anumite persoane să fie mai predispuse artistic şi să ia decizii bazate pe suflet şi intuiţia angelică dată de prezenţa ghizilor spirituali şi a îngerilor de lumină ale căror sfaturi le percepem la nivel de subconştient. Din acest motiv, aplicarea simbolului HarthÎMBUNĂTĂŢEŞTE COMUNICAREA CU GHIZII SPIRITUALI şi orientează persoana către ascultarea sfaturilor acestora.

Poate cea mai importantă funcţie a simbolului Harth este aceea de TRATAMENT AL RELAŢIILOR INTERUMANE.

Relaţiile inter-umane, indiferent de natura lor implică întotdeauna o serie întreagă de factori (karmici, de mediu, de compatibilitate) care pot fi optimizaţi intr-o măsură mai mică sau mai mare pentru îmbunătăţirea lor.

Intr-o relaţie dintre doua persoane spre exemplu, există întotdeauna şi un al treilea membru — relaţia în sine. Această relaţie este, de obicei, vegheată de un înger al relaţiei şi, evident, de cursul lucrurilor între membrii acesteia. Astfel, pentru îmbunătăţirea relaţiilor se recomandă emiterea de lumină către relaţia în sine, cu intenţia ca aceasta să funcţioneze optim din toate punctele de vedere, în modurile cele mai potrivite pentru evoluţia perfectă a membrilor implicaţi în aceasta.

Se poate aplica şi METODA TRIUNGHIULUI RELAŢIONAL care constă în desenarea pe o coală roz de hârtie a unui triunghi echilateral în colţurile căruia se notează numele membrilor şi relaţia în sine dintre membri iar în interiorul triunghiului se desenează simbolul Harth. Hârtia se împătureşte şi se energizează zilnic sau se plasează într-o grilă de cristale. Pentru îmbunătăţirea relaţiilor colegiale sau de colaborare între mai mult de două persoane estesuficient să se scrie numele tuturor persoanelor pe o coală de hârtie, să se deseneze deasupra numelor simbolul Harth (cu pixul sau doar energetic) şi să se energizeze hârtia zilnic sau să se plaseze într-o grila de cristale.

Simbolul Harth este un ADJUVANT PUTERNIC ÎN TRATAMENTUL PROBLEMELOR CARDIACE atunci când se aplica în dreptul chakrei inimii împreuna cu simbolul Shika Sei Ki din Reiki traditional.

O combinaţie completă de simboluri care au capacitatea de tratament a problemelor cardio-vasculare este Cho Ku Rei + Sei He Ki + Shika Sei Ki + Harth + Dai Ko Myo.

Toate aceste simboluri lucrează împreună pentru a crea premisele necesare vindecării, binenţeles în cazul în care bolnavul îşi doreşte cu adevarat acest lucru şi reuşeşte, măcar parţial, să conştientizeze o parte din greşelile de gândire sau de comportament care au dus la apariţia bolii. Din păcate, problemele cardiovasculare au cunoscut în ultima perioadă un adevarat „boom”, atât în ţara noastră, cât şi la nivel global.

Excesul de tutun, de alcool şi de sare din alimentaţie precum şi scăderea ponderii produselor naturale alimentare a făcut ca aceste probleme să se intensifice şi să sporească numărul bolnavilor care se prezintă în secţiile UPU (Unitate Primiri Urgente) cu crize de hipertensiune arterială, hipotensiune arterială sau angină pectorală, infarct miocardic şi nenumărate alte probleme.

Din punct de vedere karmic, afectarea cardiacă este o oglindire în planul fizic a problemelor emoţionale, a lipsei de compasiune şi a iubirii de sine scăzute. Persoanele care nu se iubesctind să sufere de astfel de probleme cardiace. Dacă mai adăugăm şi neiertarea celor care ne-au greşit şi o atitudine de nepăsare privind propria existenţă şi evoluţie, obţinem o probabilitate sporită de apariţie şi dezvoltare a bolilor cardiace.

O altă observaţie – cred importantă – este aceea că multă lume nu face distincţia clară între chakra principală a inimii (Anahata) şi chakra inimii ca organ. Dacă prima este situată în dreptul inimii, însă central, cea de-a doua îşi are vârful chiar în inimă.

Prima asigură o bună funcţionare emoţională şi oferă capacitatea de iubire, iar a doua se axează pe sănătatea inimii din punct de vedere fizic. în orice caz, prima o coordonează pe a doua sau, mai bine zis, dacă chakra inimii – Anahata – nu funcţionează la parametrii optimi, atunci şi chakra inimii ca organ începe să se deregleze, ceea ce se traduce practic printr-o influenţă directă: emoţii — boli cardio-vasculare.

Tocmai astfel se poate explica din punct de vedere energetic medicina psiho — somatică — ramură a medicinei alopate de generaţia nouă, care afirmă că raţiunea şi trăirile intense, fie ele bune sau rele, influenţează în mod clar funcţionarea trupească. De aici şi utilizarea simbolului Harth pentru TRATAREA AFECŢIUNILOR DE NATURĂ PSIHOSOMATICĂ Şl PSIHOEMOŢIONALĂ care din nefericire se întâlnesc foarte des în rândul semenilor.

O metodă practică pentru REGLAREA TENSIUNII ARTERIALE folosind simbolul Harth o reprezintă vizualizarea acestuia deasupra capului, cât mai luminos posibil şi ghidarea lui mentală prin centrul calotei craniene în jos, de-a lungul coloanei vertebrale, până la baza acesteia şi înapoi, până în centrul creierului. Această simplă vizualizare reglează foarte eficient tensiunea arterială atât în cazul crizelor de hiper, cât şi în cazul crizelor de hipotensiune arterială.

Nevoia de iubire a oamenilor este nemărginită, iar capacitatea lor de a oferi iubirea este de asemenea infinită, însă din păcate datorită stresului, datorită condiţiilor de mediu, a societăţii în permanentă mişcare şi evoluţie tehnologică, datorită comprimării perceptibile a timpului, oamenii nu reuşesc să îşi valorifice pe deplin aceste abilităţi pline de compasiune. Tocmai din acest motiv este recomandat să încercăm pe cât posibil sa ne ajutăm semenii şi omenirea în general să se umple de iubire.

Aici intervine puterea simbolului Harth. Acesta UMPLE DE IUBIRE Şl COMPASIUNE MEDIUL ÎN CARE ESTE APLICAT. Astfel că aplicaţiile acestei caracteristici sunt practic infinite; fie că ne plimbăm printr-un magazin aglomerat, fie că mergem să vizionăm un film, fie că pur şi simplu ne aflăm pe stradă, toate aceste situaţii pot beneficia, împreună cu toţi cei aflaţi în respectivele locuri de energia binefăcătoare a simbolului Harth. în acest sens puteţi să vizualizaţi simbolul deasupra unei mulţimi de oameni pentru a umple locul de iubire şi de pace. în procesele civile, comerciale şi penale, în întâlnirile de afaceri şi în negocieri, o astfel de aplicare a simbolului Harth poate avea un rol decisiv pentru buna desfăşurare în armonie şi cu cele mai bune intenţii a respectivului eveniment.

Ca şi la simbolul Shika Sei Ki din Reiki-ul tradiţional şi în cazul simbolului Harth se cere o scurtă observaţie asupra capacităţii acestuia de a induce sentimente de afectivitate şi iubire în inimile celor asupra cărora este aplicat. Cu siguranţă „îndrăgostirea” artificială a unei persoane folosind simbolurile Reiki este o formă de agresiune psihică (deci un păcat) şi se plăteşte. Până la urmă, de ce am folosi simbolurile pentru a manipula emoţiile cuiva în acest sens? Nu putem realiza totuţi că acest fapt nu face decât să producă suferinţă şi o evidentă prelungire a ciclurilor de reîncarnări pentru reechilibrarea balanţei între persoanele implicate? Şi, până la urmă, o iubire artificială chiar poate fi satisfăcătoare? Părerea personală este că nu.

In orice caz, deşi se poate folosi energia şi puterea simbolurilor pentru a induce astfel de sentimente, acest lucru nu se recomandă; fiecare face cum doreşte, însă consecinţele nu se lasă mult aşteptate. Să nu uităm că principala caracteristică a iubirii este că aceasta este (sau ar fi ideal să fie) NECONDIŢIONATĂ – adică fără implicarea ataşamentelor bolnăvicioase care pot să creeze chiar şi obsesii puternice.

Aplicaţi simbolul Harth doar cu voia Celui de Sus în cazul în care bănuiţi că cineva este suficient de sensibil încât să perceapă energia aceasta ca pe o „îndrăgostire”. Punând înaintea oricărei acţiuni voia şi puterea Creatorului, nu aveţi ce să greşiţi!

Simbolul Harth DEZVOLTĂ COMPASIUNEA Şl CREŞTE STIMA DE SINE, AMPLIFICÂND AUTOCONTROLUL EMOŢIONAL. Prin aplicarea simbolului Harth, structurile emoţionale se aliniază la scopurile cele mai sublime legate de evoluţia spirituală şi de Divinitate, având ca şi efect principal o întărire a capacităţii de a înţelege tot ceea ce se întâmplă în jur. Capacitatea de a înţelege crează la rândul ei un efect de bumerang care aduce o creştere a încrederii de sine prin amplificarea autocontrolului emoţional.Împreună cu compasiunea generată în propria persoană prin folosirea acestui simbol, autocontrolul ajută nu numai la luarea unor decizii corecte şi prompte în toate situaţiile de viaţă, ci şi la o mai puternică ancorare în ceea ce este real şi adevărat. Din nefericire, credinţe false şi mult depărtate de adevăr sunt prezentate şi „marketate” pe bani grei unor persoane suficient de naive pentru a le accepta ca adevăruri.

Harth împiedicăîmpreună cu simbolul JAVA manipularea emoţională exterioară, astfel că persoana devine mult mai conştientă de sine şi de alţii. Acest nivel de conştientizare a adevărurilor din exterior este foarte util în diverse situaţii de viaţă de la cele mai triviale şi până la cele care ţin de alegerea căilor optime pentru evoluţia propriului spirit în drumul către iluminare.

DEZVOLTAREA OBICEIURILOR SĂNĂTOASE Şl ELIMINAREA ADICŢIILOR (tutun, cafea, alcool, etc.) reprezintă o altă capacitate a simbolului Harth. Energia blândă a Maicii Domnului cu care acest simbol lucrează, asistă persoana în conştientizarea golului pe care adicţiile încearcă să îl umple şi creează premisele necesare pentru depăşirea respectivelor adicţii prin înlocuirea lor cu obiceiuri sănătoase şi benefice. „Oamenii dependenţi nu pot să fie detaşaţi” spunea Buddha; detaşarea şi dependenţa sunt concepte antitetice şi tocmai de aceea este recomandat ca fiecare să caute o rezolvare cât mai rapidă şi eficientă a tuturor problemelor legate de dependenţe. Fie că este vorba de dependenţa de tutun, alcool sau narcotice, fie că este vorba despre dependenţa de persoane sau de bunuri materiale, aceste comportamente exagerate exprimă întotdeauna lipsuri, goluri, spaţii emoţionale care, neavând cu ce să fie umplute se compensează prin practicarea acestor obiceiuri nesănătoase. Compulsiile reprezintă una dintre modalităţile de exteriorizare a dependenţelor; cumpărăturile compulsive, sexul compulsiv, alcoolismul şi altele, generează în structurile energetice forme-gând care devin din ce în ce mai puternice cu fiecare repetare a situaţiei compulsive. Aplicarea simbolului Harth mental pe situaţia sau pe compulsia în cauză ajută la drenarea energiei formelor gândite respective şi astfel la o mai uşoară eliberare de dependenţe. „Există o măsură în toate lucrurile” afirma odată un mare matematician. Oare nu ar trebui să luăm şi noi, ca oameni în considerare această remarcă şi să încercăm ca prin autocontrolul mental şi emoţional să atingem un nivel de „automâsură” benefic pentru fiecare? Harth ne ajută să o facem.

O altă aplicaţie care pare să fie de mare actualitate este folosirea energiilor simbolului Harth pentru TRATAMENTUL RELAŢIILOR DINTRE PĂRINŢI Şl COPII. De multe ori văd la cabinet părinţi care se plâng decomportamentul propriilor lor odrasle. Fie că nu le place anturajul în care se află copiii lor, fie că nu le convine programul de joacă şi de distracţie, fie că sunt împotriva unor relaţii amoroase adolescentine sau doar pentru că respectivul copil are multe absenţe sau note mici la şcoală, părinţii se adresează disperaţi uneori pentru găsirea unor soluţii în aceste situaţii de criză (sau astfel sunt percepute de către ei). În primul rând este de menţionat că în evoluţia psiho-fiziologică a copilului spre adolescenţă, crizele de rebeliune şi dorinţa de libertate totală care încununează începerea vieţii adulte, apar aproape invariabil. Problema, cel puţin la unii dintre părinţi, este că nu ştiu cum să „managerieze” situaţiile, aplicând de multe ori soluţii ineficiente ca pedepsele şi interdicţiile de tot felul. Principiul este simplu: dacă îi veţi interzice unui copil sau adolescent să facă ceva, acesta va avea o tendinţă mărită de a face acel lucru; „fructul interzis” a reprezentat, reprezintă şi va reprezenta o ispită aproape de netrecut la acea vârstă. Soluţia optimă în astfel de cazuri este ca între părinţi şi copii să se creeze o legătură de comunicare puternică infuzată de compasiune şi iubire reciprocă.

În general simbolul Harth AMPLIFICĂ ASERTIVITATEA, eliminând comportamentele pasive, agresive sau pasiv-agresive, motiv pentru care simbolul acesta este o unealtă de efect puternic în tratamentul relaţiilor de orice fel.

Urmatorul articol: Simbolul RAMA.

Bibliografie:
Dictionar de simboluri, autor Risvan Vlad Rusu
noutati.energoterapie-reiki.ro/
www.facebook.com/EnergoterapieReiki/
energoterapie-reiki.ro/simboluri/