GNOSA

      Gnosa este primul simbol din Karuna Reiki, gradul de practicant II. Acesta a fost revelat prin meditaţie de maestrul Reiki Marie Abraham, iar numele acestuia a fost derivat din sensul mistic al cuvântului grec gnosis care înseamnă cunoaştere. Prin dobândirea cunoaşterii sensibile a adevărurilor Divine s-a tras concluzia la vechii greci că „gnosis” este credinţa în Dumnezeul dezvăluit în mod egal în toate creaţiile Sale şi prin legătura intimă a acestora cu Adevărul ca valoare supremă.

      De aceea acest simbol poate fi denumit şi „detectorul de minciuni” întrucât ne protejează de acestea şi ne acoperă ochii cu VĂLUL ADEVĂRULUI DIVIN SUPREM. lată deci, o primă utilizare a simbolului Gnosa: dezvăluirea adevărului şi îndepărtarea minciunilor.

Cum reuşim aceasta? Foarte simplu: aplicat pe chakra celui de-al treilea ochi, Ajna,ajută la recunoaşterea minciunilor, iar aplicat între două persoane face ca acestea să realizeze instantaneu nesinceritatea, dar mai ales să inducă sinceritatea.

Să nu uităm că o comunicare eficientă este o comunicare sinceră, indiferent de mesajul transmis.

Simbolul Gnosa se află într-o strânsă legătură cu sinele superior şi cu supraeul personal (reprezentat în psihologia analitică Jungiană de către îngerul păzitor), aducându-l pe acesta din urmă la manifestare în corpul fizic. Astfel, simbolul Gnosa crează o legătură permanentă cu nivelurile superioare ale cunoaşterii Divine, al cărei intermediar devine îngerul suprapus peste Om.

De aceea o altă utilizare a simbolului Gnosa este reprezentată de amplificarea nivelului de cunoaştere spirituală, superioară, supremă, Divină, armonioasă.

Din utilizarea prezentată anterior şi, evident, din practică, reise o altă aplicaţie a simbolului Gnosa, o aplicaţie fundamentală care reprezintă în fapt esenţa evoluţiei spirituale pe acest Pământ (şi de ce nu, şi pe altele): scoaterea la iveala din străfundurile persoanei a potenţelor maxime de pace, compasiune, iubire şi iertare.

Aceasta este adevărata cunoaştere spirituală!
A trăi Pacea înseamnă a te bucura de armonia universală.
A trăi Compasiunea înseamnă a te bucura de respect universal.
A trăi Iubirea înseamnă a te bucura de răsplăţi universale.
A trăi Iertarea înseamnă a te bucura de iertarea altora.

De aceea Gnosa ne poate asista în aceste demersuri, în special, daca este aplicat deasupra chakrei inimii.

      Gnosa mai este denumit „simbolul onestităţii faţă de Dumnezeu”. Dacă considerăm dictonul mult cunoscut în lumea spirituală conform căruia Dumnezeu se află în fiecare, deducem că Gnosa este simbolul onestităţii faţa de sine.

De aceea aplicarea acestui simbol promovează simpatia de sine, autoacceptarea, iubirea de sine (nu orgoliul sau mândria deşarta!!!!!) si, în mod analogic poate ajuta şi pe alţii să îşi realizeze întregul potenţial al planului Divin programat pentru această viaţă.

Se poate trimite Gnosa împreună cu simbolul distanţei din Reiki tradiţional — Hon Sha Ze Sho Nen — şi către vieţile viitoare pentru ca şi atunci să putem valorifica la maxim toate potenţele fizice, mentale şi spirituale avute.

Alt cuvânt descriptiv al aplicaţiilor simbolului Gnosa este CONŞTIENTIZAREA. Aceasta este deosebit de importantă în decursul evolutiv al fiinţei umane. Atât conştientizarea de sine, realizarea potenţelor proprii, cât şi conştientizarea adevărurilor Divine şi interpretarea corectă a acestora reprezintă pietre de hotar ale evoluţiei.

A primi o informaţie şi a nu conştientiza ce înseamnă, care este adevărata ei semnificaţie spirituală, invalidează orice urmă de energie benefică din aceasta. Mulţi greşesc atunci când primesc părticele de informaţii şi încearcă să deducă pe căi raţionale restul.

Greşind, se crează, de obicei, concepţii greşite despre lume şi situaţii şi, în consecinţă se acţionează imprudent. Rezultatul acestor acţiuni imprudente nu este altul decât acumularea de karmă negativă care face ca drumul evolutiv să se îngreuneze. De aceea apar stagnări sauchiar regresii evolutive care, pentru cei ce au greşit sunt de neexplicat.

Aplicarea simbolului Gnosa zi de zi deasupra chakrei coroană fereşte persoana de la astfel de greşeli, ce pot fi spiritualmente fatale.

Din punct de vedere fizic, simbolul Gnosa coordonează sistemul nervos cu cele două componente principale ale acestuia: sistemul nervos central (SNC), format din emisferele cerebrale, cerebel, bulbul rahidian şi măduva spinării şi sistemul nervos vegetativ (SNV) cu componentele sale: sistemul nervos vegetativ simpatic şi sistemul nervos vegetativ parasimpatic.

Coordonând aceste etaje superioare ale fizicului, simbolul Gnosa este de o utilitate maximă în tratamentul şiîn ameliorarea simptomelor aşa-numitelor MALADII PSIHOSOMATICE.

Acestea apar atunci când, din cauza unor cauze externe, datorită stresului şi a consumării puternice a energiei psihice, după un anumit timp, aceste deficite energetice sau acumulări de energii negative se transpun în fizic, se SOMATIZEAZĂ.

Aşa apar:
– atacurile de panică;
– tulburările anxioase;
– ulcerele gastrice şi duodenale;
– migrenele idiopatice;
– sindroamele premenstruale şi multe alte afecţiuni.

In concluzie, simbolul Gnosa se poate aplica în terapie pentru tratarea sau ameliorarea tuturor acestor condiţii.

Spre exemplu, în atacurile de panică, din cauza recaptării serotoninei în sinapsele interneuronale are loc un OVERFLOW (un exces) de adrenalină în sânge. Aceasta crează simptomele atacului de panică.

      Aplicând prin vizualizare Gnosa pe emisferele cerebrale se inhibă recaptarea serotoninei şi scade cantitatea de adrenalină serică, diminuându-se astfel aproape instantaneu simptomele atacurilor de panică.

In aceeaşi categorie de aplicaţii se încadrează şi folosirea simbolului Gnosa pentru tratamentul oricărui alt tip de boală neurologică, vegetativă sau somatizată.

Performanţa personală este, cel puţin în ziua de astăzi, motorul acţiunilor umane. Fiecare face ceva pentru a-şi expune posterităţii capacităţile. Fie că vorbim de un birou în care fiecare încearcă să demonstreze cât este de eficient, fie că vorbim de un spital în care fiecare medic încearcă să arate ce poate, fie că ne referim la orice alt tip de situaţie de viaţă, performanţele umaneprimează.

Psihanaliştii sunt de părere că nevoia aceasta de recu-noaştere, dar şi nevoia de a autodemonstra anumite capacităţi vine dintr-un respect de sine scăzut. Dacă am reuşi cumva să ne amplificăm stima de sine, respectul faţă de propria persoană, această eliminare de griji va avea ca efect AMPLIFICAREA RAPIDĂ A PERFORMANŢELOR.

Aceasta face simbolul Gnosa, atunci când este aplicat pe proiectele Reiki, pentru propria persoană.

Relativ la utilizarea practică anterioară, putem analiza un caz practic special, cel al PERFORMANŢELOR SPORTIVE.

Oricare sportiv doreşte să devină performant în domeniul său. Fie că este vorba despre fotbal sau tenis, fie că este vorba despre artele marţiale, toţi practicanţii de sport tânjesc după performanţă.

Aplicarea la fiecare antrenament a simbolului Gnosa AMPLIFICĂ CAPACITATEA DE CONCENTRARE a sportivilor şi înlesneşte o practică uşoară şi creşte simultan eficienţa acestora. Şi pentru că tot vorbim despre sport, haideţi să analizăm şi unul specific raţional — şahul. Claritatea mentală este la fel de importantă în şah ca şi performanţa obţinută.

Aplicarea simbolului Gnosa AMPLIFICĂ CLARITATEA MENTALĂ şi ajută în procesele decizionale complexe implicate de jocul de şah. Cu certitudine că această calitate a simbolului de a mări claritatea mentală se poate folosi şi în alte situaţii, oricând este nevoie de o minte limpede şi de decizii rapide.

Pentru aceasta se activează simbolul Gnosa în ambele palme după care acestea se plasează pe ceafă, una sub cealaltă. Această poziţie a palmelor creşte activitatea cerebrală (fapt evidenţiat şi prin studii de Rezonanţă Magnetică Nucleară — RMN) si este, deci, fundamentată ştiinţific.

Simbolul Gnosa DEZVOLTĂ CAPACITATEA DE CREAŢIE ARTISTICĂ. Scriitorii, poeţii, pictorii, compozitorii şi alţii care încearcă să creeze pot cu toţii să profite de puterea acestui simbol.

Aplicat pe palme şi pe chakra celui de-ai treilea ochi, simbolul Gnosa aduce în mintea conştientă toate energiile necesare pentru a completa o operă artistică; putem să afirmăm chiar că aduce în „aici şi acum” ghizii spirituali necesari care orientează mâna scriitorului, a pictorului, a poetului şi a compozitorului pentru a reuşi să creeze o operă frumoasă şi în acord cu lumina.

Din punct de vedere spiritual, simbolul Gnosa conectează la îngerii înţelepciunii Divine. Aceşti îngeri sunt reprezentaţi păzind porţile Paradisului, cu ochiul simbolic care radiază fascicule de lumină atotcunoscătoare. Aceşti îngeri nu îi lasă să pătrundă în Paradis pe cei care nu şi-au revelat propria natură divină.

Lumânarea simbolizează flacăra înţelepciunii, fără de care nu putem savura bucuriile paradisiace darurile spirituale pe care ni le oferă; ne ajută să devenim receptivi faţă de înţelepciunea divină, să descoperim înţelepciunea în propria noastră viaţă, să căutăm înţelepciunea în toate experienţele noastre.

Urmatorul articol: Simbolul KRIYA din sistemul Karuna Reiki.

Bibliografie:
Dictionar de simboluri, autor Risvan Vlad Rusu
noutati.energoterapie-reiki.ro/
www.facebook.com/EnergoterapieReiki/
energoterapie-reiki.ro/simboluri/